Obsługa księgowa

Usługi rachunkowe / podatkowe

Oferujemy usługi prowadzenia kompletnej dokumentacji księgowej, jak i doradztwa podatkowego dla Małych            i Średnich Przedsiębiorstw (MSP). Specjalizujemy się w prowadzeniu rachunkowości zgodnie z zasadami pełnej księgowości (KH), jak również podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR).

Stosujemy nowoczesne oprogramowanie F-K renomowanych firm informatycznych.                                                Nasza oferta obejmuje także:

  • przygotowywanie sprawozdań finansowych i zeznań podatkowych (PIT, CIT),
  • statystycznych (GUS)
  • raportów dla instytucji finansowych (banki, leasingodawcy).

Kadry i wynagrodzenia

Wspieramy Państwa firmy także zakresie administrowania kadrami i płacami. Tworzymy szczegółowe listy płac   dla pracowników, zestawienia kosztów umów zleceń / dzieło, przygotowujemy wymagane kodeksem pracy,          ale także specyficzne zdefiniowane przez klienta formularze dokumentów pracowniczych, prowadzimy merytoryczny nadzór nad aktami osobowymi.

Nadzorujemy poprawne i terminowe rozliczenia należności dla celów podatkowych (PIT-11, PIT-8) oraz realizujemy kompleksową obsługą ubezpieczeń ZUS (deklaracje zgłoszeniowe, rozliczeniowe, korygujące, dokumentacja zasiłkowa). Na życzenie klientów prowadzimy i przechowujemy akta osobowe, listy obecności, wnioski urlopowe, kartoteki urlopowe (ewidencja czasu pracy), harmonogramy (grafiki) pracy, bezpieczeństwa pracy (szkolenia stanowiskowe), LPG, wysokościowe, badania lekarskie.

Wspieranie Państwa biznesu

Dzięki wykupieniu usługi WIRTUALNEGO BIURA oraz USŁUG KSIĘGOWYCH mają Państwo zapewniony profesjonalny obieg informacji i dokumentów księgowych, podatkowych i kadrowych.        Oszczędzając w ten sposób czas przeznaczacie go Państwo wprost na rozwój swojego biznesu.